Finospir, tabl., 50 mg

Substancja czynna Spironolactonum
Nazwa preparatu Finospir, tabl., 50 mg
Zawartość opakowania 100 szt.
Kod EAN 5909990965885
Poziom odpłatnosci 30%
Wysokość dopłaty 10,00 PLN
Zakres wskazań objętych We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Urzędowa cena zbytu 27,00 PLN
Cena detaliczna 35,00 PLN
Wysokość limitu 35,00 PLN
Decyzja od 2019-01-01 - dla kolumny M, <1>2019-03-01/<2>2020-01-01 - dla kolumny N
Okres obowiązywania 3 lata - dla kolumny M, 3 lata - dla kolumny N
Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) Leczenie przewlekłej skurczowej niewydolności serca (grupa III-IV NYHA) jako uzupełnienie standardowego leczenia. Leczenie obrzęków spowodowanych zespołem nerczycowym, gdy inne sposoby leczenia obrzęków nie przyniosły skutku, w szczególności w przypadku podejrzenia hiperaldosteronizmu. Leczenie puchliny brzusznej i obrzęków związanych z niewyrównaną marskością wątroby lub nadciśnieniem wrotnym i innymi chorobami wątroby, gdy inne sposoby leczenia obrzęków nie przyniosły skutku, w szczególności w przypadku podejrzenia hiperaldosteronizmu. W leczeniu nadciśnienia jako lek dodatkowy u pacjentów niereagujących dostatecznie na inne leki przeciwnadciśnieniowe. Pierwotny hiperaldosteronizm.
Wskazania
pozarejestracyjne
<1>nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia; <2>pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL
Grupa Limitowa 38.0, Antagoniści aldosteronu - spironolakton

Wszystkie preparaty zawierające Spironolactonum

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena Cena 100%
Finospir, tabl., 100 mg 30 szt. 30% 6,00 PLN 21,00 PLN
Finospir, tabl., 25 mg 100 szt. 30% 7,00 PLN 20,00 PLN
Finospir, tabl., 25 mg 30 szt. 30% 5,00 PLN 8,00 PLN
Finospir, tabl., 50 mg 100 szt. 30% 10,00 PLN 35,00 PLN
Finospir, tabl., 50 mg 30 szt. 30% 5,00 PLN 12,00 PLN
Ismian, tabl. powl., 100 mg 20 tabl. 30% 4,00 PLN 13,00 PLN
Ismian, tabl. powl., 100 mg 30 tabl. 30% 5,00 PLN 19,00 PLN
Ismian, tabl. powl., 25 mg 100 tabl. 30% 4,00 PLN 16,00 PLN
Ismian, tabl. powl., 25 mg 20 tabl. 30% 1,00 PLN 3,00 PLN
Ismian, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. 30% 1,00 PLN 5,00 PLN
Ismian, tabl. powl., 50 mg 30 tabl. 30% 3,00 PLN 10,00 PLN
Spironol, tabl., 25 mg 100 szt. 30% 11,00 PLN 23,00 PLN
Spironol, tabl., 25 mg 20 szt. 30% 4,00 PLN 6,00 PLN
Spironol, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 30% 3,00 PLN 11,00 PLN
Spironol, tabl. powl., 50 mg 60 szt. 30% 6,00 PLN 21,00 PLN
Spironol 100, tabl. powl., 100 mg 20 szt. 30% 4,00 PLN 14,00 PLN
Verospiron, kaps. twarde, 100 mg 30 szt. 30% 6,00 PLN 21,00 PLN
Verospiron, tabl., 25 mg 20 szt. 30% 4,00 PLN 6,00 PLN
Verospiron, kaps. twarde, 50 mg 30 szt. 30% 4,00 PLN 12,00 PLN