Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml

Substancja czynna Filgrastimum
Nazwa preparatu Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml
Zawartość opakowania 5 amp.-strz.po 0,5 ml
Kod EAN 5909990904808
Poziom odpłatnosci ryczałt
Wysokość dopłaty 107,00 PLN
Zakres wskazań objętych We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Urzędowa cena zbytu 330,00 PLN
Cena detaliczna 365,00 PLN
Wysokość limitu 260,00 PLN
Decyzja od 2019-01-01 - dla kolumny M, 2018-01-01 - dla kolumny N
Okres obowiązywania 3 lata - dla kolumny M, 3 lata - dla kolumny N
Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) Skrócenie czasu trwania neutropenii i zmniejszenie częstości występowania neutropenii z gorączką u pacjentów otrzymujących ustaloną chemioterapię lekami cytotoksycznymi z powodu stwierdzonego nowotworu złośliwego (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych) oraz skrócenia czasu trwania neutropenii u pacjentów poddanych leczeniu mieloablacyjnemu przed przeszczepieniem szpiku, u których występuje zwiększone ryzyko przedłużonej ciężkiej neutropenii. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność filgrastymu są podobne u dorosłych i u dzieci otrzymujących chemioterapię lekami cytotoksycznymi. Lek jest wskazany w celu mobilizacji komórek progenitorowych krwi obwodowej (ang. peripheral blood progenitor cells, PBPC). U pacjentów, dzieci lub dorosłych z ciężką wrodzoną, cykliczną lub idiopatyczną neutropenią z bezwzględną liczbą neutrofilów (ANC) ≤0,5 × 109/l oraz ciężkimi lub nawracającymi zakażeniami w wywiadzie, długotrwałe podawanie filgrastymu jest wskazane w celu zwiększenia liczby neutrofilów oraz zmniejszenia częstości i czasu trwania objawów związanych z zakażeniem. Leczenie przewlekłej neutropenii (ANC mniejsze lub równe 1,0 × 109/l) u pacjentów z zaawansowanym zakażeniem wirusem HIV, w celu zmniejszenia ryzyka zakażeń bakteryjnych, gdy nie można zastosować innych metod leczenia neutropenii.
Wskazania
pozarejestracyjne
gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; anemia aplastyczna; neutropenia wrodzona - w przypadkach innych niż określone w ChPL; neutropenia nabyta - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL
Grupa Limitowa 133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów

Wszystkie preparaty zawierające Filgrastimum

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena Cena 100%
Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. ryczałt 37,00 PLN 66,00 PLN
Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. ryczałt 8,00 PLN 167,00 PLN
Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 7 amp.-strz. ryczałt 11,00 PLN 235,00 PLN
Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. ryczałt 60,00 PLN 109,00 PLN
Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. ryczałt 14,00 PLN 271,00 PLN
Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 7 amp.-strz. ryczałt 20,00 PLN 381,00 PLN
Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 12 mln j./0,2 ml 5 amp.-strz.po 0,2 ml ryczałt 40,00 PLN 102,00 PLN
Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml ryczałt 73,00 PLN 232,00 PLN
Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml ryczałt 107,00 PLN 365,00 PLN
Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml 1 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę ryczałt 51,00 PLN 80,00 PLN
Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml 5 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę ryczałt 3,00 PLN 159,00 PLN
Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml 1 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę ryczałt 68,00 PLN 117,00 PLN
Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml 5 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę ryczałt 3,00 PLN 254,00 PLN
Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml ryczałt 9,00 PLN 168,00 PLN
Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j/0,5 ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml ryczałt 63,00 PLN 92,00 PLN
Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml ryczałt 3,00 PLN 260,00 PLN
Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j/0,5 ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml ryczałt 81,00 PLN 130,00 PLN