Bartosz

Bartosza zapytano już 61 148 739 razy

Nemdatine tabl. powl.(10 mg) - 28 szt.

Substancja czynna Memantine hydrochloride
Nazwa preparatu Nemdatine tabl. powl.(10 mg) - 28 szt.
Producent Actavis Group
Zawartość opakowania 28 szt.
Kod EAN 5909991056186
Refundowany nie
Recepta lek wydawany z apteki na podstawie recepty zastrzeżonej
Cena 28,14 PLN
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Leczenie pacjentów z chorobą Alzheimera o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu.
Dawkowanie Leczenie powinien rozpocząć i nadzorować lekarz mający doświadczenie w diagnostyce i terapii choroby Alzheimera. Leczenie można rozpocząć tylko wówczas, gdy osoba sprawująca opiekę, zapewni stały nadzór nad przyjmowaniem leku przez pacjenta. Rozpoznanie należy postawić zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi. Należy regularnie oceniać tolerancję i dawkowanie memantyny, z aktualnie obowiązującymi wytycznymi klinicznymi, szczególnie w ciągu 3 miesięcy po rozpoczęciu leczenia. Leczenie podtrzymujące może być kontynuowane tak długo jak utrzymuje się korzystne działanie terapeutyczne i pacjent dobrze toleruje leczenie memantyną. Przerwanie leczenia należy rozważyć, gdy brak oznak działania terapeutycznego lub w przypadku złej tolerancji leczenia.
Doustnie. Dorośli: maksymalna dawka dobowa wynosi 20 mg. W celu zredukowania ryzyka wystąpienia działań niepożądanych dawkowanie leku należy zwiększać stopniowo, o 5 mg co tydzień, według następującego schematu: w pierwszym tygodniu 5 mg raz na dobę (1/2 tabl.); w drugim tygodniu 10 mg raz na dobę (1 tabl.); w trzecim tygodniu 15 mg raz na dobę (1 1/2 tabl.); od czwartego tygodnia zalecana dawka wynosi 20 mg raz na dobę (2 tabl.). Zalecana dawka podtrzymująca wynosi 20 mg na dobę.
Nie jest konieczne modyfikowanie dawkowania u pacjentów z nieznacznym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby. Nie zaleca się stosowania u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. U pacjentów z nieznacznie zaburzoną czynnością nerek (stężenie kreatyniny 50-80 ml/min) modyfikacja dawki nie jest konieczna; w przypadku pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 30-49 ml/min) dawkę dobową należy zmniejszyć do 10 mg, w przypadku dobrej tolerancji przez co najmniej 7 dni dawkę można zwiększyć do 20 mg na dobę zgodnie ze schematem. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 5-29 ml/min) dawkę należy zmniejszyć do 10 mg. U osób w podeszłym wieku: zalecana dawka dobowa wynosi 20 mg.
Lek należy przyjmować raz na dobę, o tej samej porze, niezależnie od posiłków. Tabl. są podzielne na połowy.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Memantine hydrochloride

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Ebixa tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 96,48 PLN
Ebixa tabl. powl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 170,42 PLN
Ebixa roztw. doustny(5 mg/0,5 ml) - but. 50 ml but. 50 ml 100% (-) PLN 160,77 PLN
Axura® tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 86,36 PLN
Axura® tabl. powl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 154,38 PLN
Axura® roztw. doustny(10 mg/g) - but. 50 g but. 50 g 100% (-) PLN 128,20 PLN
Biomentin tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 87,40 PLN
Biomentin tabl. powl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 171,41 PLN
Nemdatine tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 28,14 PLN
Nemdatine tabl. powl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 47,06 PLN
Marixino tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 60,73 PLN
Marixino tabl. powl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 121,47 PLN
Merandex tabl. powl. (10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 27,06 PLN
Merandex tabl. powl. (10 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 46,04 PLN
Polmatine tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 99,36 PLN
Polmatine tabl. powl.(20 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 198,72 PLN
Polmatine tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 66,24 PLN
Polmatine tabl. powl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 99,36 PLN
Memantine Mylan tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 23,58 PLN
Memantine Mylan tabl. powl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 39,80 PLN
Memigmin tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 31,46 PLN
Memigmin tabl. powl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 50,33 PLN
Mirvedol tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 22,30 PLN
Mirvedol tabl. powl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 36,72 PLN
Merandex tabl. powl. (20 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 46,04 PLN
Memantine Orion tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 18,76 PLN
Memantine Orion tabl. powl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 34,84 PLN
        
© 2013
AKTUALIZACJA: 17.08.2014