Nemdatine tabl. powl.(10 mg) - 28 szt.

Substancja czynna Memantine hydrochloride
Nazwa preparatu Nemdatine tabl. powl.(10 mg) - 28 szt.
Producent Actavis Group
Zawartość opakowania 28 szt.
Kod EAN 5909991056186
Refundowany nie
Bepłatny dla seniorów 75+ nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty zastrzeżonej
Cena 28,00 PLN
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Leczenie pacjentów z chorobą Alzheimera o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu.
Dawkowanie Doustnie. Dorośli: maksymalna dawka dobowa wynosi 20 mg. W celu zredukowania ryzyka wystąpienia działań niepożądanych dawkowanie leku należy zwiększać stopniowo, o 5 mg co tydzień, według następującego schematu: w 1. tyg. 5 mg raz na dobę; w 2. tyg. 10 mg raz na dobę; w 3. tyg. 15 mg raz na dobę; od 4. tyg. zalecana dawka wynosi 20 mg raz na dobę. Zalecana dawka podtrzymująca wynosi 20 mg na dobę. Szczególne grupy pacjentów. U osób w podeszłym wieku zalecana dawka dobowa wynosi 20 mg, stosowana zgodnie z opisanym powyżej schematem. U pacjentów z łagodnym zaburzeniem czynności nerek (CCr 50-80 ml/min) dostosowanie dawki nie jest wymagane; z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (CCr 30-49 ml/min) dawka dobowa wynosi 10 mg, jeśli leczenie jest dobrze tolerowane przez co najmniej 7 dni, dawkę można zwiększyć do 20 mg na dobę zgodnie ze standardowym schematem zwiększania dawki; z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (CCr 5-29 ml/min) dawka dobowa wynosi 10 mg. U pacjentów z nieznacznym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby (A i B wg Child-Pugh) nie ma potrzeby dostosowania dawki; nie stosować u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. Sposób podania. Lek należy przyjmować raz na dobę, o tej samej porze, niezależnie od posiłków. Tabletkę 10 mg można podzielić na równe dawki. Uwagi. Leczenie powinien rozpocząć i nadzorować lekarz mający doświadczenie w diagnostyce i terapii choroby Alzheimera. Leczenie można rozpocząć tylko wówczas, gdy osoba sprawująca opiekę, zapewni stały nadzór nad przyjmowaniem leku przez pacjenta. Rozpoznanie należy postawić zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi. Należy regularnie oceniać tolerancję i dawkowanie memantyny, z aktualnie obowiązującymi wytycznymi klinicznymi, szczególnie w ciągu 3 mies. po rozpoczęciu leczenia. Leczenie podtrzymujące może być kontynuowane tak długo jak utrzymuje się korzystne działanie terapeutyczne i pacjent dobrze toleruje leczenie memantyną. Przerwanie leczenia należy rozważyć, gdy brak oznak działania terapeutycznego lub w przypadku złej tolerancji leczenia.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Memantine hydrochloride

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Ebixa tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 89,35 PLN
Ebixa tabl. powl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 163,94 PLN
Ebixa roztw. doustny(5 mg/0,5 ml) - but. 50 ml but. 50 ml 100% (-) PLN 160,77 PLN
Axura® tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 84,90 PLN
Biomentin tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 53,98 PLN
Biomentin tabl. powl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 68,70 PLN
Nemdatine tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 28,00 PLN
Nemdatine tabl. powl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 44,00 PLN
Marixino tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 63,65 PLN
Marixino tabl. powl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 127,31 PLN
Merandex tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 19,50 PLN
Merandex tabl. powl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 29,00 PLN
Polmatine tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 103,71 PLN
Polmatine tabl. powl.(20 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 205,70 PLN
Polmatine tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 69,14 PLN
Polmatine tabl. powl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 103,71 PLN
Memantine Mylan tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 23,58 PLN
Memantine Mylan tabl. powl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 47,91 PLN
Memigmin tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Memigmin tabl. powl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 51,62 PLN
Mirvedol tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 27,08 PLN
Mirvedol tabl. powl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 44,60 PLN
Merandex tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 29,00 PLN
Memantine Orion tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 22,68 PLN
Memantine Orion tabl. powl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Memabix tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Memabix tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(10 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Memabix roztw. doustny(10 mg/ml) - 100 ml 100 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Polmatine roztw. doustny(5 mg/dawkę) - but. 50 ml but. 50 ml 100% (-) PLN 100,43 PLN
Marbodin tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 22,09 PLN
Marbodin tabl. powl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 35,89 PLN
Nemdatine tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 39,50 PLN
Nemdatine tabl. powl.(20 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 68,50 PLN
Cognomem tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 24,30 PLN
Cognomem tabl. powl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 48,59 PLN
Zenmem tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 27,53 PLN
Memantine Glenmark tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 32,40 PLN
Memantine Glenmark tabl. powl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 51,84 PLN
Memantine Glenmark tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 46,80 PLN
Memantin NeuroPharma tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 18,00 PLN
Memantin NeuroPharma tabl. powl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 26,00 PLN
Memantine Vipharm tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 26,80 PLN
Memantine Vipharm tabl. powl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 46,90 PLN
Memantine Vipharm tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 45,56 PLN
Memantine Teva tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 30,48 PLN
Memantine Teva tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 39,13 PLN
Memantine Teva tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(10 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 43,48 PLN
Memantine Teva tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(20 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 67,87 PLN
Memantine Teva tabl. powl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 39,13 PLN
Memantine Teva tabl. powl.(20 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 60,91 PLN
Memantine Teva tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 34,77 PLN
Memantine Teva tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(20 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 43,48 PLN
Zenmem tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(20 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 33,23 PLN
Zenmem tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(20 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 47,84 PLN
Memantine Mylan tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Nemedan tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 21,00 PLN
Biomentin tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 58,88 PLN
Biomentin tabl. powl.(20 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 85,05 PLN
Cognomem tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 40,66 PLN
Cognomem tabl. powl.(20 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 52,06 PLN
Memantine Accord tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 22,31 PLN
Memantine Accord tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 34,12 PLN
Memantine Accord tabl. powl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 41,99 PLN
Memantine Accord tabl. powl.(20 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 62,99 PLN
Memolek tabl. powl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 19,89 PLN
Memantine Teva tabl. powl.(5 mg+10 mg+15 mg+20 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 43,48 PLN
Memantin NeuroPharma tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 26,00 PLN
Memantin NeuroPharma tabl. powl.(20 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 49,00 PLN
Memantin NeuroPharma roztw. doustny(10 mg/ml) - but. 100 ml but. 100 ml 100% (-) PLN 98,00 PLN