Versatis® plaster leczniczy(50 mg/g) - 5 szt. 10 cm x 14 cm

Substancja czynna Lidocaine
Nazwa preparatu Versatis® plaster leczniczy(50 mg/g) - 5 szt. 10 cm x 14 cm
Producent Grünenthal
Zawartość opakowania 5 szt. 10 cm x 14 cm
Kod EAN 5909990841653
Refundowany nie
Bepłatny dla seniorów 75+ nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Cena 71,00 PLN
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Objawowe leczenie bólu neuropatycznego związanego z przebytym zakażeniem wirusem Herpes zoster (neuralgia popółpaścowa, PHN) u dorosłych.
Dawkowanie Dorośli: bolesny obszar przykrywać plastrem 1 raz na dobę, stosując go do 12 h w trakcie 24 h okresu. Należy stosować tylko tyle plastrów ile potrzeba dla osiągnięcia skutecznego leczenia. W razie potrzeby przed zdjęciem warstwy ochronnej plastry można przeciąć nożyczkami na mniejsze części. Jednocześnie można stosować maksymalnie 3 plastry. Plaster należy stosować na nieuszkodzoną, suchą, niepodrażnioną skórę (po wygojeniu wykwitów skórnych). Plaster może być przyklejony nie dłużej niż przez okres 12 h. Okres bez stosowania plastra musi wynosić co najmniej 12 h. Plaster należy nakleić na skórę bezpośrednio po wyjęciu z saszetki i po zdjęciu warstwy ochronnej z powierzchni żelu. Owłosienie z powierzchni skóry, na którą nakleja się plaster należy usunąć nożyczkami (nie golić). Efekt leczenia należy ocenić po 2-4 tyg. W przypadku braku reakcji na preparat po tym okresie lub jeżeli ewentualny korzystny efekt może być związany wyłącznie z ochroną skóry przez sam plaster, leczenie należy przerwać, gdyż w takim przypadku ewentualne ryzyko może przewyższać potencjalne korzyści z leczenia. Podczas badań klinicznych długotrwałego leczenia preparatem zaobserwowano, że z czasem zmniejszała się liczba plastrów stosowanych u pacjentów. Z tego powodu, leczenie należy oceniać w regularnych odstępach czasu, aby podjąć decyzję, czy można zmniejszyć liczbę plastrów niezbędnych do pokrycia bolesnej powierzchni skóry lub czy można wydłużyć okres bez stosowania plastra. U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek nie jest wymagane dostosowywanie dawki. Lek powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek. U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie jest wymagane dostosowywanie dawki. Lek powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności preparatu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Lidocaine

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Lidocain-Egis aerozol na skórę, roztw.(10%) - but. 38 g but. 38 g 100% (-) PLN 44,26 PLN
Lidoposterin maść(50 mg/g) - tuba 25 g tuba 25 g 100% (-) PLN 21,30 PLN
Versatis® plaster leczniczy(50 mg/g) - 5 szt. 10 cm x 14 cm 5 szt. 10 cm x 14 cm 100% (-) PLN 71,00 PLN
Versatis® plaster leczniczy(50 mg/g) - 30 szt. 10 cm x 14 cm 30 szt. 10 cm x 14 cm 100% (-) PLN 389,45 PLN
Lignox Spray aerozol, roztw.(100 mg/g) - but. 38 g but. 38 g 100% (-) PLN 60,00 PLN