Sectral 200, tabl. powl., 200 mg

Substancja czynna Acebutololum
Nazwa preparatu Sectral 200, tabl. powl., 200 mg
Zawartość opakowania 30 szt.
Kod EAN 5909990109920
Poziom odpłatnosci ryczałt
Wysokość dopłaty 8,00 PLN
Zakres wskazań objętych We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Urzędowa cena zbytu 8,00 PLN
Cena detaliczna 11,00 PLN
Wysokość limitu 5,00 PLN
Decyzja od 2019-01-01
Okres obowiązywania 3 lata
Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) Nadciśnienie tętnicze (w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym). Choroba wieńcowa. Długotrwałe leczenie niektórych zaburzeń rytmu serca: nadkomorowych (częstoskurcz, trzepotanie i migotanie przedsionków, częstoskurcz węzłowy) i komorowych (częstoskurcz komorowy).
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL
Grupa Limitowa 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego

Wszystkie preparaty zawierające Acebutololum

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena Cena 100%
Sectral 200, tabl. powl., 200 mg 30 szt. ryczałt 8,00 PLN 11,00 PLN
Sectral 400, tabl. powl., 400 mg 30 szt. ryczałt 11,00 PLN 20,00 PLN