Akineton, tabl., 2 mg

Substancja czynna Biperidenum
Nazwa preparatu Akineton, tabl., 2 mg
Zawartość opakowania 50 szt.
Kod EAN 5909990503834
Poziom odpłatnosci 30%
Wysokość dopłaty 4,00 PLN
Zakres wskazań objętych Choroba i zespół Parkinsona
Urzędowa cena zbytu 10,00 PLN
Cena detaliczna 14,00 PLN
Wysokość limitu 14,00 PLN
Decyzja od 2019-07-01
Okres obowiązywania 3 lata
Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) Leczenie sztywności mięśniowej, drżenia i spowolnienia ruchowego w przebiegu choroby Parkinsona. Leczenie zaburzeń motorycznych w zespołach pozapiramidowych: parkinsonowskich i dystonicznych, wywołanych przez neuroleptyki i podobnie działające leki, np. wczesnych dyskinez, akatyzji i objawów parkinsonowskich. Leczenie innych pozapiramidowych zaburzeń ruchowych, w tym dystonii uogólnionej i odcinkowej, np. zespołu Meige'a, kurczu powiek (<i>Blepharospasmus</i>) lub spastycznego kręczu karku (<i>Torticollis spasmodicus</i>).
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL
Grupa Limitowa 167.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - biperiden

Wszystkie preparaty zawierające Biperidenum

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena Cena 100%
Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 30% 4,00 PLN 14,00 PLN
Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 30% 4,00 PLN 15,00 PLN
Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 30% 4,00 PLN 15,00 PLN
Akineton SR 4 mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. 30% 5,00 PLN 17,00 PLN