Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg

Substancja czynna Risperidonum
Nazwa preparatu Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg
Zawartość opakowania 20 szt. (2 blist.po 10 szt.)
Kod EAN 5909990034932
Poziom odpłatnosci ryczałt
Wysokość dopłaty 3,00 PLN
Zakres wskazań objętych Schizofrenia
Urzędowa cena zbytu 5,00 PLN
Cena detaliczna 8,00 PLN
Wysokość limitu 8,00 PLN
Decyzja od 2019-01-01 - dla kolumny M, 2021-01-01 - dla kolumny N
Okres obowiązywania 3 lata - dla kolumny M, 2 lata - dla kolumny N
Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) Leczenie schizofrenii. Leczenie epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Krótkotrwałe (do 6 tyg.) leczenie uporczywej agresji u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego w stopniu umiarkowanym do ciężkiego, niereagujących na metody niefarmakologiczne oraz gdy istnieje ryzyko, że pacjent będzie stanowił zagrożenie dla samego siebie lub innych osób. Krótkotrwałe objawowe (do 6 tyg.) leczenie uporczywej agresji w przebiegu zaburzeń zachowania u dzieci w wieku od 5 lat i młodzieży ze sprawnością intelektualną poniżej przeciętnej bądź upośledzonych umysłowo, zdiagnozowanych według kryteriów DSM - IV, u których nasilenie agresji i innych zachowań destrukcyjnych wymaga leczenia farmakologicznego - farmakoterapia powinna stanowić integralną część wszechstronnego programu terapeutycznego, obejmującego działania psychospołeczne i edukacyjne; zaleca się, aby rysperydon był przepisywany przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii dziecięcej oraz psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej lub lekarza specjalizującego się w leczeniu zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży.
Wskazania
pozarejestracyjne
zespół Tourette'a
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL
Grupa Limitowa 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego

Wszystkie preparaty zawierające Risperidonum

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena Cena 100%
Orizon, tabl. powl., 1 mg 20 szt. ryczałt 4,00 PLN 9,00 PLN
Orizon, tabl. powl., 1 mg 60 szt. ryczałt 3,00 PLN 22,00 PLN
Orizon, roztwór doustny, 1 mg/ml 100 ml ryczałt 3,00 PLN 40,00 PLN
Orizon, tabl. powl., 2 mg 60 szt. ryczałt 3,00 PLN 42,00 PLN
Orizon, tabl. powl., 3 mg 60 szt. ryczałt 3,00 PLN 61,00 PLN
Orizon, tabl. powl., 4 mg 60 szt. ryczałt 5,00 PLN 77,00 PLN
Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 4,00 PLN 13,00 PLN
Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 24,00 PLN
Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 36,00 PLN
Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 47,00 PLN
Risperidon Vipharm, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 4,00 PLN 9,00 PLN
Risperidon Vipharm, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 5,00 PLN 18,00 PLN
Risperidon Vipharm, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 6,00 PLN 27,00 PLN
Risperidon Vipharm, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 7,00 PLN 36,00 PLN
Risperon, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 5,00 PLN 10,00 PLN
Risperon, tabl. powl., 1 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) ryczałt 7,00 PLN 28,00 PLN
Risperon, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 6,00 PLN 19,00 PLN
Risperon, tabl. powl., 2 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) ryczałt 10,00 PLN 55,00 PLN
Risperon, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 7,00 PLN 28,00 PLN
Risperon, tabl. powl., 3 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) ryczałt 10,00 PLN 79,00 PLN
Risperon, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 8,00 PLN 37,00 PLN
Risperon, tabl. powl., 4 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) ryczałt 13,00 PLN 104,00 PLN
Rispolept, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 5,00 PLN 10,00 PLN
Rispolept, roztwór doustny, 1 mg/ml 100 ml ryczałt 8,00 PLN 45,00 PLN
Rispolept, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 6,00 PLN 19,00 PLN
Rispolept, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 4,00 PLN 25,00 PLN
Rispolept, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 4,00 PLN 33,00 PLN
Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 25 mg 1 fiol. + 1 strz. + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzyknięcia domięśniowego ryczałt 7,00 PLN 323,00 PLN
Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 37.5 mg 1 fiol. + 1 strz. + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzyknięcia domięśniowego ryczałt 3,00 PLN 478,00 PLN
Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 1 fiol. + 1 strz. + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzyknięcia domięśniowego ryczałt 3,00 PLN 634,00 PLN
Ryspolit, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 5,00 PLN 10,00 PLN
Ryspolit, roztwór doustny, 1 mg/ml 1 but.po 100 ml ryczałt 9,00 PLN 46,00 PLN
Ryspolit, roztwór doustny, 1 mg/ml 1 but.po 30 ml ryczałt 5,00 PLN 14,00 PLN
Ryspolit, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 6,00 PLN 19,00 PLN
Ryspolit, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 7,00 PLN 28,00 PLN
Ryspolit, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 9,00 PLN 38,00 PLN
Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 8,00 PLN
Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 18,00 PLN
Torendo Q-Tab 2 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 16,00 PLN
Torendo Q-Tab 2 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 35,00 PLN