Risperon, tabl. powl., 1 mg

Substancja czynna Risperidonum
Nazwa preparatu Risperon, tabl. powl., 1 mg
Zawartość opakowania 60 szt. (6 blist.po 10 szt.)
Kod EAN 5909990336548
Poziom odpłatnosci ryczałt
Wysokość dopłaty 3,00 PLN
Zakres wskazań objętych Schizofrenia
Urzędowa cena zbytu 22,00 PLN
Cena detaliczna 28,00 PLN
Wysokość limitu 28,00 PLN
Decyzja od 2016-01-01
Okres obowiązywania 3 lata
Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) Leczenie schizofrenii. Leczenie epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Krótkotrwałe (do 6 tyg.) leczenie uporczywej agresji u pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera, w stopniu umiarkowanym do ciężkiego, niereagujących na metody niefarmakologiczne oraz gdy istnieje ryzyko, że pacjent będzie stanowił zagrożenie dla samego siebie lub innych osób. Krótkotrwałe (do 6 tyg.) leczenie objawowe uporczywej agresji w przebiegu zaburzeń zachowania u dzieci w wieku od 5 lat i młodzieży ze sprawnością intelektualną poniżej przeciętnej bądź upośledzonych umysłowo, zdiagnozowanych według kryteriów DSM - IV, u których nasilenie agresji i innych zachowań destrukcyjnych wymaga leczenia farmakologicznego; farmakoterapia powinna stanowić integralną część wszechstronnego programu terapeutycznego, obejmującego działania psychospołeczne i edukacyjne; zaleca się, aby rysperydon był przepisywany przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii dziecięcej oraz psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej lub lekarza specjalizującego się w leczeniu zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży.
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL
Grupa Limitowa 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego

Wszystkie preparaty zawierające Risperidonum

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena Cena 100%
Orizon, tabl. powl., 1 mg 20 szt. ryczałt 3,00 PLN 9,00 PLN
Orizon, tabl. powl., 1 mg 60 szt. ryczałt 3,00 PLN 22,00 PLN
Orizon, roztwór doustny, 1 mg/ml 100 ml ryczałt 3,00 PLN 40,00 PLN
Orizon, tabl. powl., 2 mg 60 szt. ryczałt 3,00 PLN 43,00 PLN
Orizon, tabl. powl., 3 mg 60 szt. ryczałt 3,00 PLN 62,00 PLN
Orizon, tabl. powl., 4 mg 60 szt. ryczałt 5,00 PLN 81,00 PLN
Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 13,00 PLN
Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 25,00 PLN
Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 37,00 PLN
Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 48,00 PLN
Risperidon Vipharm, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 9,00 PLN
Risperidon Vipharm, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 19,00 PLN
Risperidon Vipharm, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 29,00 PLN
Risperidon Vipharm, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 38,00 PLN
Risperidone Farmax, tabl. powl., 1 mg 20 szt. ryczałt 3,00 PLN 8,00 PLN
Risperidone Farmax, tabl. powl., 2 mg 20 szt. ryczałt 3,00 PLN 15,00 PLN
Risperidone Farmax, tabl. powl., 3 mg 20 szt. ryczałt 3,00 PLN 22,00 PLN
Risperon, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 10,00 PLN
Risperon, tabl. powl., 1 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 28,00 PLN
Risperon, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 4,00 PLN 20,00 PLN
Risperon, tabl. powl., 2 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 57,00 PLN
Risperon, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 28,00 PLN
Risperon, tabl. powl., 3 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) ryczałt 4,00 PLN 87,00 PLN
Risperon, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 37,00 PLN
Risperon, tabl. powl., 4 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) ryczałt 5,00 PLN 115,00 PLN
Rispolept, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 10,00 PLN
Rispolept, roztwór doustny, 1 mg/ml 100 ml ryczałt 3,00 PLN 46,00 PLN
Rispolept, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 4,00 PLN 20,00 PLN
Rispolept, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 28,00 PLN
Rispolept, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 37,00 PLN
Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 25 mg 1 fiol. + 1 strz. + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzyknięcia domięśniowego ryczałt 7,00 PLN 323,00 PLN
Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 37.5 mg 1 fiol. + 1 strz. + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzyknięcia domięśniowego ryczałt 3,00 PLN 478,00 PLN
Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 1 fiol. + 1 strz. + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzyknięcia domięśniowego ryczałt 3,00 PLN 634,00 PLN
Ryspolit, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 10,00 PLN
Ryspolit, roztwór doustny, 1 mg/ml 1 but.po 100 ml ryczałt 3,00 PLN 46,00 PLN
Ryspolit, roztwór doustny, 1 mg/ml 1 but.po 30 ml ryczałt 3,00 PLN 14,00 PLN
Ryspolit, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 4,00 PLN 20,00 PLN
Ryspolit, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 4,00 PLN 30,00 PLN
Ryspolit, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 39,00 PLN
Speridan 1 mg, tabl. powl., 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 8,00 PLN
Speridan 2 mg, tabl. powl., 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 15,00 PLN
Speridan 3 mg, tabl. powl., 3 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 22,00 PLN
Speridan 4 mg, tabl. powl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 29,00 PLN
Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 9,00 PLN
Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 19,00 PLN
Torendo Q-Tab 2 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 17,00 PLN
Torendo Q-Tab 2 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 36,00 PLN