Riluzol PMCS, tabl. powl., 50 mg

Substancja czynna Riluzolum
Nazwa preparatu Riluzol PMCS, tabl. powl., 50 mg
Zawartość opakowania 56 szt.
Kod EAN 5909990928156
Poziom odpłatnosci ryczałt
Wysokość dopłaty 3,00 PLN
Zakres wskazań objętych Stwardnienie zanikowe boczne
Urzędowa cena zbytu 156,00 PLN
Cena detaliczna 181,00 PLN
Wysokość limitu 181,00 PLN
Decyzja od 2021-01-01
Okres obowiązywania 3 lata
Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) Lek wskazany w celu przedłużenia życia lub opóźnienia konieczności mechanicznej wentylacji u pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym (SLA). W badaniach klinicznych wykazano, że ryluzol przedłuża czas przeżycia u pacjentów z SLA. Przeżycie zdefiniowano jako stan, w którym pacjent żył bez intubacji w celu wentylacji mechanicznej i bez tracheotomii. Brak dowodów, by ryluzol wywierał działanie lecznicze na czynności motoryczne, czynność płuc, drżenia włókienkowe, siłę mięśniową oraz objawy motoryczne. Nie wykazano skuteczności ryluzolu w późnych stadiach SLA. Badania skuteczności i bezpieczeństwa ryluzolu przeprowadzono tylko w SLA. Dlatego też nie należy stosować ryluzolu u pacjentów z jakąkolwiek inną postacią choroby neuronu ruchowego.
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL
Grupa Limitowa 191.0, Leki stosowane w leczeniu stwardnienia zanikowego-bocznego - riluzol

Wszystkie preparaty zawierające Riluzolum

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena Cena 100%
Riluzol PMCS, tabl. powl., 50 mg 56 szt. ryczałt 3,00 PLN 181,00 PLN