Ramve 2,5 mg, kaps. twarde, 2.5 mg

Substancja czynna Ramiprilum
Nazwa preparatu Ramve 2,5 mg, kaps. twarde, 2.5 mg
Zawartość opakowania 28 szt. (2 blist.po 14 szt.)
Kod EAN 5909990047949
Poziom odpłatnosci ryczałt
Wysokość dopłaty 3,00 PLN
Zakres wskazań objętych We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Urzędowa cena zbytu 3,00 PLN
Cena detaliczna 5,00 PLN
Wysokość limitu 5,00 PLN
Decyzja od 2016-01-01 - dla kolumny M, 2016-03-01 - dla kolumny N
Okres obowiązywania 3 lata - dla kolumny M, 3 lata - dla kolumny N
Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) Leczenie nadciśnienia tętniczego. Prewencja sercowo-naczyniowa: zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z: jawnymi zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego związanymi z aterotrombozą (przebytą chorobą wieńcową serca, udarem lub zaburzeniami naczyń obwodowych) lub cukrzycą z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Leczenie chorób nerek: wczesne stadium cukrzycowej nefropatii kłębuszkowej, definiowane jako wystąpienie mikroalbuminurii, jawna cukrzycowa nefropatia kłębuszkowa definiowana jako wystąpienie makroproteinurii u pacjentów z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego, jawna niecukrzycowa nefropatia kłębuszkowa definiowana jako wystąpienie makroproteinurii ≥3g/dzień. Leczenie objawowej niewydolności serca. Prewencja wtórna po przebytym ostrym zawale mięśnia sercowego: zmniejszenie śmiertelności spowodowanej ostrą fazą zawału mięśnia sercowego u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolności serca, które wystąpiły >48 h po ostrym zawale mięśnia sercowego.
Wskazania
pozarejestracyjne
przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL
Grupa Limitowa 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone

Wszystkie preparaty zawierające Ramiprilum

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena Cena 100%
Ampril 10 mg, tabletki, 10 mg 30 tabletek ryczałt 12,00 PLN 15,00 PLN
Ampril 10 mg tabletki, tabletki, 10 mg 30 szt. ryczałt 12,00 PLN 16,00 PLN
Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 12,00 PLN 17,00 PLN
Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) ryczałt 25,00 PLN 33,00 PLN
Ampril 10mg tabletki, tabletki, 10 mg 30 szt. ryczałt 12,00 PLN 16,00 PLN
Ampril 5 mg tabletki, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 6,00 PLN 9,00 PLN
Ampril 5 mg tabletki, tabl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) ryczałt 12,00 PLN 18,00 PLN
Apo-Rami, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) ryczałt 11,00 PLN 19,00 PLN
Apo-Rami, tabl., 2.5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) ryczałt 3,00 PLN 5,00 PLN
Apo-Rami, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) ryczałt 5,00 PLN 10,00 PLN
Axtil, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 12,00 PLN 21,00 PLN
Axtil, tabl., 2.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 5,00 PLN
Axtil, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 6,00 PLN 11,00 PLN
Ivipril, tabl., 10 mg 28 szt. ryczałt 11,00 PLN 18,00 PLN
Ivipril, tabl., 2.5 mg 28 szt. ryczałt 3,00 PLN 5,00 PLN
Ivipril, tabl., 5 mg 28 szt. ryczałt 5,00 PLN 9,00 PLN
Piramil, tabl., 10 mg 28 szt. ryczałt 11,00 PLN 17,00 PLN
Piramil, tabletki, 10 mg 30 tabletek ryczałt 12,00 PLN 15,00 PLN
Piramil 10 mg, tabl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) ryczałt 11,00 PLN 19,00 PLN
Piramil 2,5 mg, tabl., 2.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 5,00 PLN 7,00 PLN
Piramil 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 6,00 PLN 11,00 PLN
Polpril, tabl., 10 mg 28 szt. ryczałt 11,00 PLN 20,00 PLN
Polpril, kaps. twarde, 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) ryczałt 12,00 PLN 21,00 PLN
Polpril, tabl., 2.5 mg 28 szt. ryczałt 3,00 PLN 5,00 PLN
Polpril, tabl., 5 mg 28 szt. ryczałt 6,00 PLN 10,00 PLN
Polpril, kaps. twarde, 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) ryczałt 6,00 PLN 11,00 PLN
Ramicor, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. ryczałt 11,00 PLN 15,00 PLN
Ramicor, tabl. powl., 2.5 mg 28 tabl. ryczałt 3,00 PLN 4,00 PLN
Ramicor, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. ryczałt 5,00 PLN 8,00 PLN
Ramipril Billev, tabl., 10 mg 28 szt. ryczałt 11,00 PLN 20,00 PLN
Ramipril Billev, tabl., 5 mg 28 szt. ryczałt 6,00 PLN 10,00 PLN
Ramistad 10, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) ryczałt 11,00 PLN 15,00 PLN
Ramistad 2,5, tabl., 2.5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) ryczałt 3,00 PLN 4,00 PLN
Ramistad 5, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) ryczałt 5,00 PLN 8,00 PLN
Ramve 10 mg, kaps. twarde, 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) ryczałt 11,00 PLN 20,00 PLN
Ramve 2,5 mg, kaps. twarde, 2.5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) ryczałt 3,00 PLN 5,00 PLN
Ramve 5 mg, kaps. twarde, 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) ryczałt 6,00 PLN 10,00 PLN
Tritace 10, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) ryczałt 12,00 PLN 21,00 PLN
Tritace 10, tabletki, 10 mg 28 tabl. ryczałt 11,00 PLN 18,00 PLN
Tritace 2,5, tabl., 2.5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) ryczałt 8,00 PLN 10,00 PLN
Tritace 5, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) ryczałt 8,00 PLN 13,00 PLN
Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 28 szt. ryczałt 11,00 PLN 15,00 PLN
Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) ryczałt 11,00 PLN 20,00 PLN
Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. ryczałt 12,00 PLN 17,00 PLN
Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. ryczałt 12,00 PLN 17,00 PLN
Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. ryczałt 12,00 PLN 17,00 PLN
Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 12,00 PLN 21,00 PLN
Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 90 szt. ryczałt 38,00 PLN 58,00 PLN
Vivace 2,5 mg, tabl., 2,5 mg 90 szt. ryczałt 9,00 PLN 16,00 PLN
Vivace 2,5 mg, tabl., 2.5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) ryczałt 3,00 PLN 5,00 PLN
Vivace 2,5 mg, tabl., 2.5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,00 PLN 5,00 PLN
Vivace 5 mg, tabl., 5 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) ryczałt 6,00 PLN 10,00 PLN
Vivace 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. ryczałt 6,00 PLN 9,00 PLN
Vivace 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 6,00 PLN 11,00 PLN
Vivace 5 mg, tabl., 5 mg 90 szt. ryczałt 19,00 PLN 30,00 PLN