Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml

Substancja czynna Filgrastimum
Nazwa preparatu Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml
Zawartość opakowania 7 amp.-strz.
Kod EAN 5055565726075
Poziom odpłatnosci ryczałt
Wysokość dopłaty 20,00 PLN
Zakres wskazań objętych We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Urzędowa cena zbytu 343,00 PLN
Cena detaliczna 381,00 PLN
Wysokość limitu 364,00 PLN
Decyzja od 2021-05-01 - dla kolumny M, 2020-09-01 - dla kolumny N
Okres obowiązywania 3 lata - dla kolumny M, 3 lata - dla kolumny N
Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) Skrócenie czasu trwania neutropenii i zmniejszenia częstości występowania neutropenii z gorączką u pacjentów otrzymujących chemioterapię lekami cytotoksycznymi z powodu stwierdzonego nowotworu złośliwego (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych) oraz skrócenie czasu trwania neutropenii u pacjentów poddanych leczeniu mieloablacyjnemu przed przeszczepieniem szpiku, u których występuje zwiększone ryzyko przedłużonej ciężkiej neutropenii (bezpieczeństwo stosowania i skuteczność leku są podobne u dorosłych i dzieci otrzymujących chemioterapię lekami cytotoksycznymi). Mobilizacja komórek progenitorowych krwi obwodowej (PBPC). Długotrwałe podawanie w celu zwiększenia liczby neutrofili i zmniejszenia częstości i czasu trwania objawów związanych z zakażeniem u dzieci lub dorosłych pacjentów z ciężką wrodzoną, cykliczną lub idiopatyczną neutropenią z bezwzględną liczbą neutrofili (ANC) ≤0,5 x 109/l oraz ciężkimi lub nawracającymi zakażeniami w wywiadzie. Leczenie przewlekłej neutropenii (ANC ≤1,0 x 109l) u pacjentów z zaawansowanym zakażeniem wirusem HIV, w celu zmniejszenia ryzyka zakażeń bakteryjnych, gdy nie można zastosować innych metod leczenia neutropenii.
Wskazania
pozarejestracyjne
gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; anemia aplastyczna; neutropenia wrodzona - w przypadkach innych niż określone w ChPL; neutropenia nabyta - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL
Grupa Limitowa 133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów

Wszystkie preparaty zawierające Filgrastimum

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena Cena 100%
Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. ryczałt 37,00 PLN 66,00 PLN
Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. ryczałt 8,00 PLN 167,00 PLN
Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 7 amp.-strz. ryczałt 11,00 PLN 235,00 PLN
Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. ryczałt 60,00 PLN 109,00 PLN
Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. ryczałt 14,00 PLN 271,00 PLN
Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 7 amp.-strz. ryczałt 20,00 PLN 381,00 PLN
Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 12 mln j./0,2 ml 5 amp.-strz.po 0,2 ml ryczałt 40,00 PLN 102,00 PLN
Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml ryczałt 73,00 PLN 232,00 PLN
Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml ryczałt 107,00 PLN 365,00 PLN
Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml 5 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę ryczałt 3,00 PLN 159,00 PLN
Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml 5 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę ryczałt 3,00 PLN 254,00 PLN
Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml ryczałt 9,00 PLN 168,00 PLN
Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml ryczałt 3,00 PLN 260,00 PLN