Heviran® tabl. powl.(400 mg) - 30 szt.

Substancja czynna Aciclovir
Nazwa preparatu Heviran® tabl. powl.(400 mg) - 30 szt.
Producent Polpharma
Zawartość opakowania 30 szt.
Kod EAN 5909990840113
Refundowany tak
Bepłatny dla seniorów 75+ nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Poziom odpłatnosci 50%
Cena pełnopłatna 27,65 PLN
Wysokość dopłaty (50%) 15,30 PLN
Zakres wskazań objętych refundacją (50% ) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Leczenie zakażeń skóry i błon śluzowych wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex), w tym pierwotnego i nawracającego opryszczkowego zakażenia narządów płciowych (z wyjątkiem zakażeń wirusem opryszczki pospolitej u noworodków i niemowląt do 3 mies. życia oraz ciężkich zakażeń wirusem opryszczki pospolitej u dzieci ze znacznie zmniejszoną odpornością). Zapobieganie nawrotom opryszczki pospolitej u pacjentów z prawidłową odpornością. Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus ospy wietrznej i półpaśca (Varicella-zoster).
Dawkowanie Doustnie. Dorośli. Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej: 200 mg 5 razy na dobę co ok. 4 h, z przerwą nocną. Preparat stosować przez 5 dni, w przypadku ciężkich zakażeń kurację można przedłużyć. U pacjentów ze znacznie zmniejszoną odpornością (np. po przeszczepie szpiku) lub z zaburzeniami wchłaniania z przewodu pokarmowego dawkę można zwiększyć do 400 mg. Podawanie leku należy rozpocząć jak najwcześniej po rozpoznaniu zakażenia. W zakażeniach nawracających szczególnie ważne jest rozpoczęcie leczenia w okresie prodromalnym lub też po pojawieniu się pierwszych zmian. Zapobieganie nawrotom opryszczki pospolitej u pacjentów z prawidłową odpornością: 200 mg 3-4 razy na dobę co ok. 6-8 h. U wielu pacjentów skuteczne oraz wygodniejsze może być podawanie leku w dawce 400 mg 2 razy na dobę co 12 h. Zapobiegawczo może również działać dawka zmniejszana stopniowo do 200 mg 3 razy na dobę co ok. 8 h, lub nawet 200 mg 2 razy na dobę co ok. 12 h. U niektórych pacjentów reakcja na zapobiegawcze podawanie leku występuje po zastosowaniu całkowitej dawki dobowej wynoszącej 800 mg. Stosowanie leku należy przerywać co 6-12 mies. w celu obserwacji ewentualnych zmian przebiegu choroby. Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus ospy wietrznej i półpaśca: 800 mg 4-5 razy na dobę co ok. 4 h, z przerwą nocną. Leczenie należy kontynuować przez 5-7 dni. Należy rozważyć dożylne podawanie leku pacjentom ze znacznie zmniejszoną odpornością (np. po przeszczepieniu szpiku) lub z zaburzeniami wchłaniania z przewodu pokarmowego. Leczenie należy rozpocząć niezwłocznie po rozpoznaniu zakażenia. Najlepsze wyniki uzyskuje się podając lek w ciągu 24 h po wystąpieniu pierwszych zmian skórnych - wysypki. Dzieci. Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej: dzieci od 2 lat: dawka dla dorosłych. Leczenie zakażeń wirusem ospy wietrznej: dzieci od 6 lat: 800 mg 4 razy na dobę; dzieci 2-5 lat: 400 mg 4 razy na dobę. Dawkę można określić dokładniej podając 20 mg/kg mc. (do maksymalnej dawki 800 mg) 4 razy na dobę. Leczenie należy kontynuować przez 5 dni. Brak szczegółowych danych na temat zapobiegania nawrotom zakażeń wirusem opryszczki pospolitej oraz leczenia półpaśca u dzieci z prawidłową odpornością. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy utrzymywać odpowiedni poziom nawodnienia organizmu. Podczas leczenia zakażeń wirusem opryszczki pospolitej lub zapobiegania im u pacjentów z umiarkowanym i ciężkim zaburzeniem czynności nerek stosowanie zalecanych dawek doustnych nie doprowadzi do kumulacji acyklowiru w organizmie w stężeniach wyższych niż uznane za bezpieczne podczas podawania leku dożylnie. Jednak pacjentom z ciężką niewydolnością nerek (CCr mniejszy niż 10 ml/min) zaleca się zmniejszenie dawki do 200 mg 2 razy na dobę co ok. 12 h. Podczas leczenia zakażeń wirusem ospy wietrznej i półpaśca u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (CCr 10-25 ml/min) zaleca się zmniejszenie dawki do 800 mg 3 razy na dobę co ok. 8 h, a u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (CCr poniżej 10 ml/min) zaleca się zmniejszenie dawki do 800 mg 2 razy na dobę co ok. 12 h. U pacjentów w podeszłym wieku należy brać pod uwagę możliwość zaburzenia czynności nerek i odpowiednio dostosować dawkę leku. Należy utrzymywać stan właściwego nawodnienia organizmu.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL

Wszystkie preparaty zawierające Aciclovir

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Aciclovir Jelfa proszek do sporz. roztw. do inf.(250 mg) - 5 fiolek 5 fiolek 100% (-) PLN 134,29 PLN
Zovirax Intensive® krem(50 mg/g) - tuba 2 g tuba 2 g 100% (-) PLN 17,99 PLN
Zovirax® tabl.(200 mg) - 25 szt. 25 szt. 100% (-) PLN 155,10 PLN
Heviran® tabl. powl.(200 mg) - 30 szt. 30 szt. 50% 9,48 PLN 15,65 PLN
Heviran® tabl. powl.(400 mg) - 30 szt. 30 szt. 50% 15,30 PLN 27,65 PLN
Heviran® tabl. powl.(800 mg) - 30 szt. 30 szt. 50% 24,70 PLN 49,40 PLN
Hascovir® pro krem(50 mg/g) - tuba 5 g tuba 5 g 100% (-) PLN 13,83 PLN
Acix 250 proszek do sporz. roztw. do inf.(250 mg) - 10 fiolek 10 fiolek 100% (-) PLN 0,00 PLN
Acix 500 proszek do sporz. roztw. do inf.(500 mg) - 10 fiolek 10 fiolek 100% (-) PLN 481,72 PLN
Herpex® krem(50 mg/g) - tuba 2 g tuba 2 g 100% (-) PLN 10,99 PLN
Viru-POS® maść do oczu(30 mg/g) - tuba 4,5 g tuba 4,5 g 50% 12,32 PLN 24,64 PLN
Hascovir® tabl.(200 mg) - 30 szt. 30 szt. 50% 7,58 PLN 13,75 PLN
Hascovir® tabl.(400 mg) - 30 szt. 30 szt. 50% 11,29 PLN 22,57 PLN
Hascovir® tabl.(800 mg) - 30 szt. 30 szt. 50% 21,30 PLN 42,60 PLN
Hascovir® Lipożel pro żel(50 mg/g) - tuba 3 g tuba 3 g 100% (-) PLN 10,35 PLN
Aciclovir Ziaja krem(50 mg/g) - 1 tuba 5 g 1 tuba 5 g 100% (-) PLN 8,50 PLN
Hascovir® Control tabl.(200 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 21,15 PLN
Axoviral krem(50 mg/g) - 1 tuba 10 g 1 tuba 10 g 100% (-) PLN 12,50 PLN
Heviran® Comfort tabl.(200 mg) - 25 szt. 25 szt. 100% (-) PLN 25,27 PLN